3 Generasie Fees

3 Generasie Fees

Die 3 Generasie Fees word jaarliks aangebied by Stella Hoërskool, 1 Mafikeng Weg, Stella, Noord Wes.

Gemeenskapsdiens en projekte in Stella word aangepak en uitgevoer deur fondse wat by die 3 Generasie Fees gegenereer word.

Die instansies waar ons aktief betrokke is, is Huis Louis Swanepoel Aftree Oord en Hoërskool Stella. In die verlede het ons verskeie Fondsinsameling projekte deur die jaar aangepak waar ons vir albei instansies geld ingesamel het. Stella is n baie klein gemeenskap en gegewe die huidige ekonomiese klimaat is dit nie meer die moeite werd om verskeie projekte gelyk aan te pak nie.

Vir die komende jaar en ook in die toekoms het ons as bestuur van die 3 Generasie Fees besluit om jaarliks een groot fondsinsamelings poging aan te pak elke jaar. Die verdeling van inkomste is dus op 'n 50/50 basis tussen die twee betrokke instansies. Die naam van die fees beskryf presies wat dit behels. Dis die middeljariges van die omgewing, wat vir jeug en die bejaardes van die gemeenskap werk.

In die platteland van Suid-Afrika staar ons verskeie uitdagings in die gesig. Twee van hierdie uitdagings is, goeie kwaliteit onderrig vir ons kinders en ook versorging van bejaarde mense in ons gemeenskap. In die verlede was beide van hierdie instansies deur die Staat befonds. Die prentjie het in die afgelope paar jaar drasties verander en daar word al meer druk op die privaat sektor geplaas om vir die nodige tekorte in te staan. Ons sal ook almal saam stem dat ons nie mag verslap in die waardes en standaarde waaraan ons gewoond is nie.

Die toekoms en voortbestaan van ons platteland hang baie af van hoe ons hierdie twee instansies gaan bystaan in die toekoms!

Belangrike Datums

Eeufees 1918 - 2018

8 en 9 September 2018

3 Generasie Fees Webblad

3 Generasie Fees