HOėRSKOOL STELLA

   
    POSBUS 2, STELLA, 8650

    FOONNOMMER: 053-983-0021
 

     

Hoėrskool Stella is 'n Afrikaanstalige, gekombineerde plattelandse  skool waar:

¬     Christelike waardes sentraal staan en

¬  'n holistiese onderwys- en opvoedingsbenadering voorkeur geniet. 

 Die Skool is:

¬ trots Suid-Afrikaans en

¬  werk doelgerig daaraan om die mees uitnemende hoėrskool in die Noordwes- Provinsie te wees.

¬ TUIS ¬

¬TOPPRESTASIES¬   ¬LAERSKOOL¬    ¬HOėRSKOOL¬  ¬KLEUTERSKOOL¬  ¬OORSIG¬   ¬DOELSTELLINGS¬    ¬NUUSBLAD¬
 

HUIS ESTERHUYSEN

Huis Esterhuysen dateer uit die vyftigerjare van die vorige eeu. Die hoeksteen is gelź deur die destydse SGO van die Kaaplandse Onderwysdepartement, Dr. J. G. Meiring, op 25 April 1959. Die koshuis is beplan en gebou deur die N. G. Kerk, Stella en is vernoem na Ds. W.W.Esterhuysen wat tot 1960 ‘n predikant van die N. G. Kerk op Stella was.

Op 1 Januarie 1975 word die koshuis oorgeneem deur die destydse Kaapse Onderwysdepartement. Dit word sedertdien bestuur as ‘n staatsinstelling.

Die koshuis bied huisvesting aan ongeveer 50 seuns en 50 dogters vanaf gr. 8 – 12 en beskik oor kamers waarin een, twee of vier leerlinge kan tuisgaan.

Die koshuis word bestuur deur die skoolhoof, mnr. P. M. Fourie en mev. J. C. Vorster, die senior huishoudingstoesighouer. Posvlak 1- opvoeders tree op as toesighouers oor die leerlinge gedurende die week.

Leerlinge kan gedurende skoolkwartale vanaf Maandag tot Vrydag in die koshuis inwoon. Etes word voorsien vanaf Maandagmiddag tot Vrydagoggend. Oor naweke en tydens openbare en skoolvakansiedae is die koshuis gesluit.

Ouers van voornemende inwoners moet aansoek doen om toelating tot die koshuis. Leerlinge wat toegelaat word tot die koshuis moet alreeds oor toelating tot die Hoėrskool Stella beskik en moet hulself onderwerp aan die gedragskode van die skool en die koshuis. Stella beskik en moet hulself onderwerp aan die gedragskode van die skool en die koshuis