Hoërskool   Laerskool   Kleuterskool   Koshuis  
PROSPEKTUS
As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.
 
         
 
 
Welkom by Stella Hoërskool
 
  • REDENAARS EN RADIKALE REDENAARS
  • SJG EN KIX
  • KOOR
  • KONSERT EN SÊR
  • VALENTYNSBAL
  • BUITEMUURSE AKTIWITEITE
 
 
Belangrike Inligting

Volg ons op   facebook

Bietjie Hoop Projek 2017!
Die SJG is opgewonde om hul volgende projek bekend te stel. Die groep gaan gesinne besoek en pakkies aflewer in Lichtenburg. Die groep gaan poog om emmers aan te koop ter waarde van R50 en R100. Met die hoop om vir 60 gesinne 'n pakkie af te lewer. Vir elke emmer wat aangekoop word, is daar 'n borg wat die bedrag ewenaar waarmee toiletware aangekoop word. Ons daag dus elkeen wat wil betrokke raak uit om 'n skenking of aankope te maak. Ook daag ons elke kring uit om soveel moontlike emmers te koop. As deel van die pakkie wil ons vir 'n kind in die gesin 'n Bid Teddiebeer gee. Hier daag ons elkeen uit om saam 'n teddiebeer te brei. Hierdie beertjies is toegedraai in gebede en elkeen wat so 'n beertjie ontvang, ontvang 'n belofte van God. Die ontvanger word aangemoedig om die gebed elke aand en oggend te herhaal. Die bidbeertjie is 'n saamslaap, troetelmaatjie, of self 'n kussinkie onder die kop. Die patroon is beskikbaar by Juf. Alida Croucamp en kan in die 2de kwartaal by haar gekry word vir elkeen wat betrokke wil raak. Vir die wat wil begin brei, die beertjies lyk soos die foto aangeheg.
 
         
 
 
 
Besoekers
 
   
   
 
   
   
 
 
Adverteer op hierdie webwerf en ondersteun Stella Hoërskool
 
 
Vir meer inligting om hier te adverteer kontak
stellaADS@kreativan.co.za
081 440 6455